Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kızılay Yatırım Kalite Yönetimi Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askeri sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, BİLGEM sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek işbirliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir.

BİLGEM, Kurum misyonu ve vizyonu doğrultusunda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder;

 • Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlar, uygular, kontrol eder ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar; 
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar; 
 • Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar; 
 • Bünyesinde kurulu olan diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını bütünleşik olarak yürütür; 
 • BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirler; 
 • Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarır; 
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlar, değerlendirir ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye alır; 
 • İş sürekliliği planlamaları yapar, bu planları uygular ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlar; 
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, çözümler geliştirir; 
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri alır; 
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar; 
 • Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatır ve takip eder. Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Çadır & Tekstil tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA